(Begeleid) wonen en dagbesteding bij Buitengewoon

Een veilige, rustige plek waar jongeren kunnen wonen en waar onder begeleiding gewerkt kan worden.

Een Buitengewone plek

Gedreven door de liefde van God geven we zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Dit willen we samen doen met familie en andere mensen die bij hen horen. Buitengewoon wil aansluiten bij ieders eigen kwaliteiten en talenten en wil daarvan uit zorg en ondersteuning bieden.

Met elkaar willen we op een prettige manier wonen, leven, plezier hebben zorgdragen, leuke dingen met elkaar doen en van betekenis zijn. Onze begeleiding is daarom betrokken, liefdevol, persoonlijk en deskundig

Buitengewoon is een christelijke organisatie met bijbehorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat cliënten dit onderschrijven, maar wel hun respect hiervoor.

Ons manifest

 • Buitengewoon wil jongeren die voor een periode niet in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven een thuis geven.
 • We willen een thuis zijn waar de jongere welkom is, zich geborgen weet, aandacht krijgt, zich mag uiten en waar hij/zij tot ontwikkeling kunnen komen. Dit willen we bieden in ons gezin met onze eigen kinderen.
 • Er is ruimte voor het uiten van emoties, creativiteit en tijd voor zingevingsvragen. Feestdagen en persoonlijke successen worden gevierd.
 • Buitengewoon wil aansluiten bij de eigen mogelijkheden van de jongere zodat de eigen talenten tot ontwikkeling kunnen komen.
 • Dit alles wil Buitengewoon bieden in ‘ruimte’. Ruimte om er te mogen zijn, maar ook fysieke ruimte. De kinderen krijgen allemaal de ruimte om zich terug te trekken op hun eigen kamer en de ruimtes waar we samen leven zullen groot genoeg zijn om met elkaar te ravotten. Buiten is er veel beweegruimte op de speeltoestellen en bij de dieren. Want het hebben van ruimte biedt ook rust.

Wat biedt Buitengewoon:

 • Kleinschalige zorg
 • Maatwerk
 • Persoonlijk begeleiding
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 • Persoonlijke aandacht
 • Ruimte en tijd
Komt u ons bezoeken? Wees welkom, de koffie staat voor u klaar.
Zoekt u een vergaderlocatie of een plek voor een feestje? Wij hebben een prachtige ruimte die u kunt gebruiken voor tal van doeleinden. Meer informatie.

Over ons

Stijn en Rachel Corsel zijn 21 jaar samen en kregen vijf kinderen (Micha, Elisha, Sarah, Ezra & Juda).
Sinds 2014 wonen wij in het voormalig landbouwmuseum in Veenklooster en zijn we gestart met Buitengewoon.

Rachel Corsel is de drijvende kracht achter Buitengewoon. Zij is SKJ geregistreerd.
Zij zet samen met de betrokken gedragswetenschapper Petra Flapper de pedagogische lijnen uit.  Wanneer je bij Buitengewoon in zorg komt wordt er een ondersteuningsplan gemaakt. Rachel onderhoudt de contacten met externe partijen. Denk hierbij aan de voogden, ouders, scholen, gebiedsteams, hulpverleners enz.

Stijn Corsel richt zich naast de dagelijkse omgang met alle bewoners van Buitengewoon op het zakelijke, financiële en facilitaire deel van het zorginitiatief, zoals de administratie en het onderhoud van het gebouw.

We willen graag delen van onze ‘rijkdom’, een fijn (t)huis, een mooie pek, en onze aandacht en liefde. Thuis is een plek waar we er zijn voor elkaar, waar we zorgen voor elkaar, waar we plezier hebben met elkaar en waar de deur open staat voor wie “thuis” niet meer vanzelfsprekend is.