Een klacht?

Als je hulp van ons ontvangt maar niet tevreden bent willen we dat graag weten. Daarmee kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Heb je een klacht? Bespreek dit dan met ons of stuur een bericht naar info@buitengewoon.frl

Vertrouwenspersoon  

Binnen Buitengewoon is ervoor gekozen om een externe vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen Buitengewoon die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: 

  • Agressie en geweld 
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten  
  • Pesten 
  • Discriminatie
  • Overige situaties waar je zelf geen raad mee weet. 

Binnen Buitengewoon is Marja Bor (AKJ) als externe vertrouwenspersoon betrokken.
Marja zal tenminste 4 keer per jaar Buitengewoon bezoeken.

Haar contactgegevens zijn:
06-41665163
085-48 32 432
bor@zorgbelang-fryslan.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag 

Wat gebeurd er als je een melding doet bij de vertrouwenspersoon? 

Er zal contact met je worden gezocht om een afspraak te maken. Dit kan persoonlijk of telefonisch. Tijdens dit contact krijg je de mogelijkheid om de situatie te bespreken en wordt er samen gekeken naar jouw wensen en behoeften.
Samen plannen we het vervolg in.
Jouw melding zal worden onderzocht en waar nodig zal Marja Bor de nodige gesprekken aangaan met betrokken partijen.  

Klachtencommissie en klachtenfunctionaris 

Afhankelijk van het type klacht en de omvang wordt het laagdrempelig opgelost. Als dit niet mogelijk is selecteren we de klachtenfunctionaris die het beste bij de inhoud van de klacht past. De klachten worden behandeld op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.   

Als de eerste twee stappen niet tot een oplossing heeft geleid kun je overwegen een brief naar de landelijke klachtencommissie te schrijven. Vermeld in de brief: Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief; De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient; Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt; De reden waarom je hier een klacht over hebt; Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen. Kijk op https://klachtenportaalzorg.nl/ op welke manieren je de klacht kan indienen. 

De klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Buitengewoon langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen er zouden kunnen verbeteren.