Een klacht:

Als je hulp van ons ontvangt, maar niet tevreden bent over Buitengewoon of over een medewerker van ons dan kan je een klacht indienen. Dit kan, afhankelijk van de indicatie, op verschillende manieren.

  • Je kan altijd contact opnemen met Buitengewoon als je ergens ontevreden over bent.

Dit kan door contact op te nemen met Rachel Corsel (info@buitengewoon.frl) of de medewerker op wie de klacht betrekking heeft.

  • Als je een Jeugdwetindicatie hebt, kan je direct terecht bij het Advies- en Klachtenbureau of bij Klachtenportaal Zorg Jeugdzorg.
  • Als je een andere indicatie dan een Jeugdwetindicatie hebt, kan je nadat je contact hebt gehad met Buitengewoon een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg Jeugdzorg.

Ons klachtenreglement is hier te vinden.

Advies- en Klachtenbureau (AKJ):

Vanuit het AKJ is Marja Bor betrokken als extern vertrouwenspersoon. Zij bezoekt minimaal vier keer per jaar Buitengewoon.

Je kan bij de vertrouwenspersoon van het AKJ niet alleen terecht met je klacht, maar ook wanneer:

– je een vraag hebt over de jeugdhulp of advies nodig hebt;
– je ontevreden bent over de hulpverlening die je krijgt, maar (nog) geen klacht in wil dienen;
– je iets niet aan je ouders, pleegouders of hulpverleners wilt of durft te vertellen.

Wat gebeurt er als je contact opneemt met het AKJ:

Er zal contact met je worden gezocht om een telefonische of een persoonlijke afspraak te maken. Tijdens dit contact krijg je de mogelijkheid om de situatie te besrpeken en wordt er samen gekeken naar jouw wensen en behoeften. Jouw melding zal worden onderzocht en waar nodig zal Marja Bor gesprekken aangaan met de betrokken partijen.

Contactgegevens Marja Bor (AKJ)
Telefoonnummer: 06-41665163 / 085-4832432
E-mailadres: bor@zorgbelang-fryslan.nl

Klachtenportaal Zorg Jeugdzorg (KPZ):

Als Klachtenportaal Zorg je klacht heeft ontvangen, bieden zij aan om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te zetten, zodat je de mogelijkheid hebt om met de betrokken medewerker in gesprek te gaan onder begeleiding van een onafhankelijk luisterend oor. Met betrokkenheid van de klachtenfunctionaris kunnen vaak al afspraken worden gemaakt en kunnen de meeste klachten worden opgelost zonder betrokkenheid van een klachtencommissie. Als je een Jeugdwet indicatie hebt, kan je er ook voor kiezen om direct naar de klachtencommissie te stappen.

Het klachtenreglement Jeugdzorg van Klachtenportaal Zorg is hier te vinden

Privacy

Wij hechten veel waarde aan privacy en handelen volgens de Algemene Verorderdening Gegevensbescherming. Ons privacyregelment kunt u hier raadplegen.