Er kan wel eens iets mis gaan

Hier lees je welke stappen je kunt nemen als je een klacht hebt

Laat het ons weten!

Buitengewoon doet hun best om alle zorg goed te laten verlopen. Heeft u een bezwaar of een klacht dan bespreken we dit het liefst direct met u. We nodigen u ten alle tijden uit om een kopje koffie te komen drinken om samen te zoeken naar een oplossing. 

Neem gerust contact met ons op via info@buitengewoon.frl
of bel Rachel Corsel 06-22221316 

Vertrouwenspersoon  

Binnen Buitengewoon is ervoor gekozen om een externe vertrouwenspersoon in de arm te nemen. Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen Buitengewoon die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals: 

  • Agressie en geweld 
  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten  
  • Pesten 
  • Discriminatie
  • Overige situaties waar je zelf geen raad mee weet. 

 

Binnen Buitengewoon is Eefje Knaebel van Knaebel Advies aangesteld als externe vertrouwenspersoon. 

Zij is bereikbaar op Contact@knaebel-advies.nl  

Leg in je mail de situatie kort uit en benoem de manier waarop er contact mag worden opgenomen. Knaebel Advies zal binnen 3 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken. 

 

Wat gebeurd er als je een melding doet bij Knaebel Advies? 

Er zal contact met je worden gezocht om een afspraak te maken. Dit kan persoonlijk of telefonisch. Tijdens dit contact krijg je de mogelijkheid om de situatie te bespreken en wordt er samen gekeken naar jouw wensen en behoeften. 

Samen plannen we het vervolg in. 

Jouw melding zal worden onderzocht en waar nodig zal Knaebel Advies de nodige gesprekken aangaan met betrokken partijen.  

 

Klachtencommissie en klachtenfunctionaris 

Afhankelijk van het type klacht en de omvang wordt het laagdrempelig opgelost. Als dit niet mogelijk is selecteren we de klachtenfunctionaris die het beste bij de inhoud van de klacht past. De klachten worden behandeld op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.   

Als de eerste twee stappen niet tot een oplossing heeft geleid kun je overwegen een brief naar de landelijke klachtencommissie te schrijven. Vermeld in de brief: Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief; De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient; Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt; De reden waarom je hier een klacht over hebt; Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen. Kijk op www.eckg-klachten.nl op welke manieren je de klacht kan indienen. 

De klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Buitengewoon langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen er zouden kunnen verbeteren.