Thuis

Een fijne plek om thuis te komen

(Begeleid) wonen en dagbesteding bij Buitengewoon

Een veilige, rustige plek waar jongeren kunnen wonen en waar onder begeleiding gewerkt kan worden.

Wonen

Begeleid wonen

Dagbesteding

Feest & vergaderlocatie

Knus, gezellig en uniek. Met of zonder cateringservice!

Landbouwmuseum

Landbouw door de eeuwen heen. Unieke landbouwerktuigen en machines. Een kijkje in de geschiedenis van het boerenleven.

Een Buitengewone plek

Gedreven door de liefde van God geven we zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Dit willen we samen doen met familie en andere mensen die bij hen horen. Buitengewoon wil aansluiten bij ieders eigen kwaliteiten en talenten en wil daarvan uit zorg en ondersteuning bieden.

Met elkaar willen we op een prettige manier wonen, leven, plezier hebben zorgdragen, leuke dingen met elkaar doen en van betekenis zijn. Onze begeleiding is daarom betrokken, liefdevol, persoonlijk en deskundig

Buitengewoon is een christelijke organisatie met bijbehorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat cliënten dit onderschrijven, maar wel hun respect hiervoor.

Ons manifest

  • Buitengewoon wil kinderen die voor een periode niet in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven een thuis geven.
  • We willen een thuis zijn waar het kind welkom is, zich geborgen weet, aandacht krijgt, zich mag uiten en waar zij tot ontwikkeling kunnen komen. Dit willen we bieden in ons gezin met onze eigen kinderen.
  • Er is ruimte voor het uiten van emoties, creativiteit en tijd voor zingevingsvragen. Feestdagen en persoonlijke successen worden gevierd.
  • Buitengewoon wil aansluiten bij de eigen mogelijkheden van het kind zodat de eigen talenten tot ontwikkeling kunnen komen.
  • Dit alles wil Buitengewoon bieden in ‘ruimte’. Ruimte om er te mogen zijn, maar ook fysieke ruimte. De kinderen krijgen allemaal de ruimte om zich terug te trekken op hun eigen kamer en de ruimtes waar we samen leven zullen groot genoeg zijn om met elkaar te ravotten. Buiten is er veel beweegruimte op de speeltoestellen en bij de dieren. Want het hebben van ruimte biedt ook rust.

Buitengewoon, omdat

  • Iedereen is welkom
  • Prettige structuur, begeleiding en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
  • Persoonlijke aandacht
  • Alle ruimte en tijd
Komt u ons museum bezoeken? Of een pauze nemen tijdens een fietstocht? De koffie staat voor u klaar. Meer informatie over ons landbouwmuseum.
Zoekt u een vergaderlocatie of een plek voor een feestje? Wij hebben een prachtige ruimte die u kunt gebruiken voor tal van doeleinden. Meer informatie.

Over het gastgezin

Rachel Corsel is de drijvende kracht achter het gezinshuis. Zij zet de pedagogische lijnen uit en schrijft de plannen met de daarin te behalen doelen. Zij onderhoud de contacten rondom het gezinshuis. Denk hierbij aan de voogden, (biologische) ouders, scholen enz.
Daarnaast is Rachel Corsel nog voor een aantal uren aan het werk als docent godsdienst en maatschappijleer op een lyceum.

Stijn Corsel richt zich naast de opvoeding van de kinderen op het zakelijke, financiële en facilitaire deel van het gezinshuis, zoals de administratie en het onderhoud van het gebouw. Stijn heeft naast zijn rol bij Buitengewoon een baan bij de ING.

We willen graag delen van onze ‘rijkdom’ een fijn (t)huis, een mooie pek, en onze aandacht en liefde. Thuis is een plek waar we er zijn voor elkaar, waar we zorgen voor elkaar, waar we plezier hebben met elkaar en waar de deur open staat voor wei “thuis” niet meer vanzelfsprekend is.

 Help mee!

Wij investeren een groot deel van ons eigen tijd en geld om onze droom waar te maken: een veilige plek voor iemand die dat nodig heeft. Wij kunnen niet zonder hulp van anderen, of dat nou in praktische hulp is, of een (maandelijkse) financiële bijdrage. Ook bijdragen? Ontdek hoe je kan helpen!